*
*
*
*
*
 
*
*
format DD.MM.RRRR HH:MM
*
format DD.MM.RRRR
*
*
 
Jeśli organizator wcześniej miał już patronaty Radia PiK, należy zaznaczyć to pole
 
Jeśli organizator ma możliwość osobistego odbioru materiałów z Radia PiK w Bydgoszczy, to należy zaznaczyć to pole
 
wpisać wszystkie instytucje, które również będą patronować wydarzeniu (jeśli takich nie ma - należy zostawić to pole puste)
*
*
*
 
 
 
 
 
 
Przypominamy, że regularne opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego pozwala między innymi na wywiązywanie się z zobowiązań patronackich Radia PiK.